EN | TR

Tezler

  • Öz, A.Ö., (2020), “6061-T6 alüminyum alaşımından üretilmiş Gyrocopter pervanelerinin yorulma davraşının incelenmesi”, Yüksek Lisans Tezi. Mersin Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Nanoteknoloji ve İleri Malzemeler Ana Bilim Dalı. Danışman: Prof. Dr. Mustafa TAŞKIN ; Dr. Öğr. Üyesi Ercüment TÜRKOĞLU.