EN | TR

Araştırma Alanları

 • Aerodinamik
  Aerodinamik, katı cisimlerin etrafından geçen hava akşı ile olan etkileşimini inceleyen bilim dalıdır.  Bu etkileşim neticesinde katı cisimler üzerinde oluşan kuvvetlerin bilinmesi havacılığın tarihsel gelişim sürecinde uçuşun temel ilkelerinin açıklanabilmesi imkanını sağlamıştır. Zamanla havacılığın ilerlemesi ve hava araçlarının görev tanımlarının çeşitlenmesi neticesinde aerodinamik zengin bir araştırma alanı haline gelmiştir. Hava araçlarının manevra kabiliyeti, menzili ve yakıt tüketimi aerodinamik alanında gerçekleştirilen araştırmalar ile iyileştirilmektedir. Ayrıca, rüzgar türbinleri, otomobiller, yüksek yapılar gibi hava akımının yarattığı kuvvetlerin önem arz ettiği birçok uygulama bu bilim dalının araştırma sahasına girmektedir. Havanın akış koşullarına göre  sıkıştırılabilir veya sıkıştırılamaz bir akışkan olarak davranması nedeniyle aerodinamik, hidrodinamik ve gaz dinamiği alanları ile ilişkili bir bilim dalıdır.
   
 • Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD)
  Akışkanlar mekaniği problemlerinin analizi ve çözümlenmesi için sayısal yöntem ve algoritmaların kullanıldığı bir alandır. Akışkanların birbiri ile veya katı yüzeyler ile etkileşimleri bilgisayar işlemci gücü (CPU ve/veya GPU) yardımı ile simüle edilir. Sonuçların gerçek etkileşime göre durumları, kullanılan hesaplama modeline, ağ kalitesine, varsayım ve yaklaşımlara bağlıdır.
   
 • Isı Değiştiricileri
  Isı değiştiricisi ya da eşanjör, akışkanlar arası ısı transfer etmek için tasarlanmış sistemlerdir. Isı değiştiricileri yaygın olarak, soğutma, ısıtma, iklimlendirme, güç üretimi ve kimyasal proseslerde kullanılır. Isı değiştiricileri üzerinde yapılan çalışmaların genel olarak amacı ısı transfer verimini arttırmak, sistemi küçültmek ve/veya daha az maliyetle üretmektir.
   
 • Isı Transferi
  Isı enerjisi, mekanik enerjiye dönüştürülebilmesinin yanı sıra kapalı ortamların iklimlendirilmesi, gıda ve kimya sanayinde uygun sıcaklık koşullarının eldesi, yarı iletkenlerin soğutulması gibi bir çok uyuglamada girdi ve/veya çıktı olarak yer almaktadır. Isı transferi alanında yapılan araştırmalar süreçlerdeki ısı transferini iyileştirmek ya da yalıtım sağlamak gibi farklı amaçlarla yapılabilmektedir. Isı enerjisinin yönetimi, sistemlerin verimliliğini arttırması ve neticesinde doğal kaynakların daha iyi kullanılması bakımından önem arz etmektedir.
   
 • Lityum Piller
  Şarj edilebilir lityum-iyon piller piyasa büyüklüğü en fazla olan elektrokimyasal enerji depolama teknolojisidir. Yüksek enerji ve güç yoğunluklarına sahip lityum-iyon piller, elektrikli araçlara olan ilginin artmasıyla giderek öne çıkmaktadırlar. Bu teknolojik gelişmeye paralel olarak, 2019 Nobel Kimya ödülü lityum-iyon piller üzerine araştırma yapmış üç bilim insanına verilmiştir.  
   
 • Mekanik Karakterizasyon
  Mekanik testler, malzemelerin çeşitli koşullar altında uygulanan gerilmeye bağlı olarak mekanik tepkisi hakkında bilgi sağlar. Bu tepkilerin karakterize edilmesi ile elde edilen mekanik özellikler, mühendislik uygulamalarında malzeme tasarımı için gereklidir. Bu bağlamda özellikle yeni ve yüksek teknolojili malzemelerin mekanik karakterizasyonu, yapıların servis süreci boyunca karşılaşacağı yüklemelere karşı koyabilme kapasitesini anlamak için önemlidir.