EN | TR

Bölüm Tanıtımı

Kuruluş
Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölümü 01.09.2016 yılı içinde Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi bünyesinde faaliyetlerine başlamış ve 18.05.2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan kanun ile kurulan Tarsus Üniversitesi’ne bağlanmıştır.  Bölümümüzün öğretim dili %30 İngilizcedir.
Bu kapsamda; Aerodinamik, İtki Sistemleri, Yapı ve Malzemeleri, Uçuş Mekaniği ve Kontrol alanlarında yer alan derslerden en az 17 ders İngilizce verilmektedir.

 
Kazanılan Derece
Havacılık ve Uzay Mühendisi
 
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
LİSANS
 
Kabul ve Kayıt Koşulları
Lise diplomasına sahip T.C. vatandaşı adaylar, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan merkezi sınavlarda (TYT: Temel Yeterlilik Testi ve AYT: Alan Yeterlilik Testi) elde ettikleri başarı puanları ve sınav sonrası tercih sıralamaları göz önünde bulundurularak üniversiteye yerleştirilir. Lise mezunu yabancı uyruklu adaylar ise Yabancı Öğrenci Sınav (YÖS) sonuçlarına göre üniversiteye kabul edilirler.
 
Önceki Öğrenmenin Tanınması
Üniversitemizin öğretim dili Türkçe’dir. Uluslararası öğrencilerden Türkçe dil seviyesi yeterli düzeyde olmayan öğrenciler zorunlu Türkçe hazırlık programına kayıt olurlar. Zorunlu Türkçe hazırlık programı, öğrencilerin diğer üniversitelerden üniversitemize yatay geçişleri ve bölümler arası geçişleri Senato tarafından belirlenen esaslar ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde yürütülür.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
"Tarsus Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" hükümlerini sağlayan ve 240 AKTS kredisi yeterliliği ile programda yer alan tüm dersleri başarıyla tamamlayan öğrenci diploma almaya hak kazanır. 2. ve 3. sınıf yaz stajları zorunlu olup 40 iş gününü kapsamaktadır. Bölümde oluşturulan staj komisyonu ve iş yeri eğitim komisyonları, öğrencilerin staj/iş yeri eğitim raporu dosyalarını inceler. Mezuniyet için staj eğitiminde başarılı olma şartı bulunmaktadır.

Program Profili
Havacılık ve Uzay Mühendisliği, uçak, helikopter, uzay aracı, füze vb. hava-uzay araçlarının uçuş esnasında maruz kaldığı atmosferik basınç, yük, sıcaklık vb. faktörler çerçevesinde tasarlandığı bir disiplinler arası bilim dalıdır. Havacılık ve Uzay Mühendisliği lisans programının amacı havacılık mühendisliğinin temel disiplinleri; aerodinamik, yapı ve malzemeleri, itki sistemleri, uçuş mekaniği ve kontrol alanlarında uzmanlık seviyesinde yetkinlik kazanmış, hava ve uzay sistemlerinin tasarlanmasında ihtiyaç duyacakları yöntemleri gerçek sistemlerde tatbik edebilme becerisi edinmiş, havacılık endüstrisinin gereksinim duyduğu bilgisayar dilleri ve profesyonel mühendislik yazılımları kullanma yetkinliğine ulaşmış ve mühendislik uygulamalarında, disiplinler arası bilgi kullanımı, veri analizi ve analitik yaklaşımlarla çözümler üretebilecek mühendisler yetiştirmektir.  Havacılık ve Uzay Mühendisliği, özellikle son yıllarda ülkemizdeki yerli üretimi artırmak ve dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla hızla gelişen havacılık sektörünün en önemli mesleklerinden biri haline gelmiştir.

İstihdam Olanakları
Mezunlar, Turk Havacilik ve Uzay Sanayii A.S. (TUSAŞ – TAI), TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. (TEI), ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN, Baykar Makina, Vestel Savunma Sanayi A.Ş., Kale Havacilik, Nurol BAE Systems Hava Sistemleri A.Ş., FNSS Savunma Sistemleri A.Ş., STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. vb. savunma sanayisine hizmet veren kuruluşlarda; THY ve Turkish Airlines Technic Inc. benzeri sivil havayolu işletmelerinde uzman mühendis, yönetici, tasarımcı olarak görev alabilir; bunların yanı sıra, üniversiteler, TÜBİTAK-SAGE, TÜBİTAK-İLTAREN, TÜBİTAK-UZAY, NASA, ESA, vb. araştırma-geliştirme merkezlerinde araştırmacı ve öğretim üyesi pozisyonlarında istihdam imkânları bulabilir.  Bölüm mezunları ayrıca, otomotiv sektörünün önde gelen uluslararası araştırma-geliştirme ve imalat merkezlerinde de çalışma imkânları bulabilir.

Üst Derece Programlarına Geçit
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları, yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları ve ilgili enstitünün yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımaları koşuluyla lisansüstü programlarında öğrenim görebilirler.
 
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Bu programda sınavlar ve değerlendirmeler, “Tarsus Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde yapılır.
Derse devam ve uygulama ile ilgili koşulları yerine getirerek, yarıyıl sonu veya bütünleme sınavına girerek sınavdan 50,00 veya daha yüksek puan alan ve yarıyıl başarı puanı 50,00 veya daha yüksek olan öğrenciler Başarılı olarak değerlendirilir.
 
Mezuniyet Koşulları
Öğrencilerin programdan mezun olabilmeleri için tüm derslerini başarmış olmaları, programdaki derslerden en az 240 AKTS kredisi toplamış olmaları ve zorunlu yaz stajlarından geçer not almaları gerekmektedir.
 
Çalışma şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı.