Akademik

HAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Doç. Dr. MUHARREM KUNDURACI
Dr. Öğr. Üyesi. ERCÜMENT TÜRKOĞLU
Öğr. Gör. Dr. MURAT BAKIRCI
Arş. Gör. EMRE GÜLER
Arş. Gör. MEHMET ERDEM
Arş. Gör. BURAK DEMİRTAŞ

GÖREVLENDİRME İLE GELEN AKADEMİK PERSONEL