EN | TR

Program Eğitim Amaçları

  • Havacılık ve Uzay Mühendisliğinin yüksek teknolojili alanlarında araştırma ve geliştirme projelerinde görev alabilecektir.

  • Edindikleri bilgi ve becerileri iş hayatları boyunca hava veya uzay araçları tasarımında ve bunlarla alakalı problemlerin çözümünde kullanabilecektir.

  • Üstün teknik bilgilerinin yanında liderlik, takım çalışması ve iyi iletişim becerileri sergileyerek kariyerlerini ileri götürebilecektir.

  • Alanındaki bilimsel ve mühendislik çalışmaları daha da ileriye götürerek içinde bulundukları topluma katkı sağlayabilecektir.