Doç. Dr. Muharrem Kunduracı'nın yayını IONICS dergisinde kabul edildi.

15 Şubat 2020 Cumartesi

Hocamız Doç. Dr. Muharrem KUNDURACI 'nın TÜBİTAK 3001 programı desteğiyle gerçekleştirdiği projeden ilk yayını
'
Electrochemical behavior of LiNi0.6Mn0.2Co0.2O2 cathode in different aqueous electrolytesIONICS (etki faktörü: 2.2, Q3)
dergisinde kabul edildi. 

https://link.springer.com/article/10.1007/s11581-020-03490-z?shared-article-renderer#Abs1